Maciej Kusztan
Psychoterapeuta. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończone podyplomowe studia z Diagnozy Klinicznej i Psychoterapii. Ukończył całościowy kurs Psychoterapii Psychodynamicznej organizowany przez Klinikę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada doświadczenie kliniczne zdobyte podczas pracy na Oddziałach Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz Miliczu a także w Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu MSW w Jelenie Górze. Członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Uczestnik grup Balinta.

W praktyce zawodowej kieruje się wymogami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. W trosce o najlepszą jakość pracy z pacjentami swoje działania regularnie poddaje ocenie Superwizorów PTP.